Przygotowywanie sprawozdań finansowych 

Zajmujemy się kompleksowym wykonaniem sprawozdań finansowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz doskonałe rozeznanie w aktualnych przepisach podatkowych.

Wykonane przez nas sprawozdanie przestawia sytuację finansową oraz wyniki finansowe spółki, dzięki czemu zarówno zarząd, jak i udziałowcy mogą ocenić wyniki podjętych działań.

 

sprawozdania finansowe