Zalety kwartalnych rozliczeń podatków w firmie

Rozliczenia podatkowe należą do obowiązków każdego przedsiębiorcy. Firma płaci podatek dochodowy — PIT oraz VAT — od towarów i usług. Niestety comiesięczne rozliczenia bywają bardzo uciążliwe. Chcąc ułatwić sobie rachunkowość, warto opłacać podatki kwartalnie. Z kwartalnych rozliczeń podatku VAT mogą skorzystać małe firmy, których przychód brutto w poprzednim roku podatkowym nie był większy niż 1 200 000 euro, a od daty założenia działalności gospodarczej minął minimum rok oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. 

Zmiana sposobu rozliczania podatku dochodowego z miesięcznego na kwartalny jest możliwa jedynie raz w roku, tj. do 20 lutego – daty wpłaty pierwszej zaliczki. Rozliczanie podatku VAT można zmieniać do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału. Podatek dochodowy w systemie kwartalnym mogą rozliczać wszyscy przedsiębiorcy. Można podjąć decyzję przy rejestracji działalności gospodarczej, jak i po tym, gdy firma wybrała rozliczenie miesięczne rozliczenie. Należy wysłać powiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego do 20 lutego nowego roku kalendarzowego. Jeśli przedsiębiorca nie zdąży, musi poczekać do kolejnego roku podatkowego. W razie wątpliwości Biuro rachunkowe Zo-Ja doradza i pomaga w tych kwestiach. Warto zwrócić się o pomoc do księgowej w biurze.

Zalety kwartalnych rozliczeń podatków w firmie

Kwartalne rozliczenia podatków ma wiele zalet dla firm. Forma rozliczenia z Urzędem Skarbowym zmniejsza liczbę przelewów i deklaracji, które przedsiębiorca musi przygotowywać w roku podatkowego. Łatwiej można zarządzać budżetem firmy. Przy kwartalnym rozliczeniu składa tylko 4 wnioski, co jest sporym ułatwieniem. Kolejną zaletą jest rozliczenie kosztów w dwóch kolejnych kwartałach. Łatwiej też skorygować błędy w zeznaniach, jeśli się pojawią, ponieważ jest mniej deklaracji do weryfikacji. Można rozłożyć w czasie, pokrywanie podatkowych zobowiązań przedsiębiorca ma dłuższy okres na potrącanie naliczonego podatku. Dodatkową zaletą jest większa płynność finansowa, co w przypadku małych firm, jest niezwykle istotną kwestią. Można też lepiej rozplanować wydatki. Osoby prowadzące firmy rozliczając VAT kwartalnie, mają przyznany status małej firmy, więc mają możliwość wyboru korzystniejszej metody kasowej, co umożliwia odprowadzanie należnego podatku do fiskusa, w okresie, gdy przychód został opłacony przez kontrahenta. Natomiast kontrahent nie może potrącić sobie podatku, jeśli nie pokrył zobowiązania. To z kolei skłania przedsiębiorców do rzetelnego rozliczania się z wierzycielami.

Korzystanie z rozliczeń kwartalnych w podatku dochodowym

Z rozliczeń kwartalnych mogą korzystać przedsiębiorcy, rozliczający się na zasadach ogólnych, przy podatku liniowym i zryczałtowanym podatku dochodowym. Jeśli chcą rozliczać się tylko cztery razy w roku, muszą mieć status małego podatnika w PIT, rozpoczynają biznes, ale wcześniej nie prowadzili samodzielnie firmy, czy jako wspólnik spółki, która nie była osobą prawną w roku rejestracji działalności, oraz w czasie dwóch lat, począwszy od końca roku, poprzedzającego rok jej założenia. W tym czasie firmy nie może również prowadzić współmałżonek przedsiębiorcy, kiedy istniała w tym okresie, wspólnota majątkowa. U podatników rozliczających się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, przychody z firmy prowadzonej samodzielnie lub też przychody spółki nie były wyższe niż 200.000 euro, w roku poprzedzającym rok podatkowy. Nie ma też obowiązku zawiadamiania US o wyborze i rezygnacji kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek; wyborze kwartalnej formy rozliczania i rezygnacji przy ryczałcie ewidencjonowanym. Podatnicy informują jedynie fiskus o tym fakcie, w zeznaniu podatkowym, w którym stosowali kwartalne wpłacanie zaliczek.