Ustępstwa podatkowe związane z koronawirusem

Działania, jakie zostały podjęte przez rząd ze względu na ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, sprawiły, że wiele przedsiębiorstw zanotowało straty, a na tym ucierpiała cała gospodarka. Dlatego też wprowadzano różnego rodzaju ustępstwa podatkowe, których celem jest utrzymanie działalności w tym trudnym czasie. 

Strata podatkowa i środki do dezynfekcji

Przedsiębiorcy mogą obniżyć dochód o poniesioną stratę podatkową. Oblicza się ją od dochodu osiągniętego w ramach tego samego źródła w ciągu pięciu lat podatkowych. Ponadto podatnik nie musi czekać z rozliczeniem straty do końca roku podatkowego. Można odliczyć wstecznie poniesioną stratę w 2020 roku od dochodów za 2019 rok w kwocie do maksymalnie 5 mln zł. W 2021 roku, gdy będzie już znana strata za 2020 rok, należy złożyć korektę zeznania. Straty wywołane koronawirusem muszą obniżyć przychody przynajmniej o 50% w stosunku do przychodów osiągniętych w roku poprzednim.

W koszty uzyskania przychodu przedsiębiorcy mogą wliczyć zakupy środków higienicznych, a także odliczyć od nich VAT. Jednak przedsiębiorcy jednoosobowi, którzy nie zatrudniają  pracowników i prowadzą działalność w mieszkaniu, nie mogą rozliczyć kosztów ze środków dezynfekcyjnych, a tym  samym nie mogą odliczyć od nich podatku VAT.

Odroczenie lub umorzenie płatności podatkowych oraz ulga za złe długi

Zaburzenie płynności finansowej spowodowało, że wielu przedsiębiorców nie było w stanie wywiązać się z podjętych zobowiązań podatkowych. Dlatego też można wnioskować o ich odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie – całkowite lub częściowe wraz z odsetkami. Zniesiono także obowiązek wyłączenia z kosztów podatkowych kwot nieuregulowanych w terminie. Ulga za złe długi dotyczy podatników PIT i CIT, którzy nie dokonają zapłaty otrzymanych faktur w terminie 90 dni od czasu opisanego na fakturze lub umowie. Wyłączenie z obowiązku korekty kosztów podatkowych obejmuje podatników, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych w stosunku do analogicznych okresów poprzedniego roku zmniejszą się przynajmniej o 50%. Ze zwolnienia skorzystają także ci, którzy nie osiągnęli przychodów w poprzednim roku, ale w 2020 ponieśli konsekwencje ekonomiczne związane z koronawirusem. W ten sposób podatek u dłużnika się nie zwiększy, a wierzyciel może skorzystać z ulgi na złe długi na zasadach typowych.

Inne ustępstwa

Mali podatnicy, którzy w 2020 roku realizują uproszczoną formę wpłacania zaliczek na PIT lub CIT i ponoszą negatywne skutki pandemii, mogą zrezygnować z tej formy do grudnia 2020 roku. Można więc rozliczać się na podstawie miesięcy sprzed dwóch lat (rozliczonych w zeznaniu złożonym w 2019 roku) tylko na podstawie dochodów faktycznie osiąganych w 2020 roku.

W przypadku wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów i oprocentowania kredytów przyznawanych na podstawie specustawy nie trzeba płacić PIT, CIT ani ryczałtu ewidencjonowanego. Podstawę obliczenia podatku lub zaliczki na PIT i CIT można pomniejszyć o darowizny na rzecz określonych jednostek leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych.