Mały ZUS plus - co to takiego?

W 2019 roku przedsiębiorcy mający niewielkie przychody mogli korzystać z ulgi dotyczącej składek od przychodu odliczanych do ZUS-u. Od lutego 2020 roku zaczęła obowiązywać ulga składek od dochodu. Mały ZUS Plus to rozwinięcie rozwiązania Mały ZUS. Sprawdź, jakie są warunki z jej korzystania i ile można zaoszczędzić.

Na czym polega Mały ZUS Plus?

Z Małego ZUS Plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzili w poprzednim roku kalendarzowym działalność gospodarczą nie krócej niż przez 60 dni kalendarzowych. Drugim warunkiem są przychody z pozarolniczej działalności prowadzonej za rok ubiegły, które nie przekroczyły 120 000 zł. Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne można płacić od 1 lutego 2020 roku. Z tego rozwiązania nie można skorzystać w pierwszym roku prowadzenia działalności, ani też w przypadku spełnienia warunków do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenie społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia. Są to tzw. składki preferencyjne, które obowiązują przez 2 lata od rozpoczęcia działalności. Mały ZUS Plus można jednak opłacać w przypadku, gdy wcześniej były opłacane obniżone składek od preferencyjnej podstawy, a także w przypadku korzystania z Ulgi na start (o ile nie dokonano rezygnacji). Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne, a to znaczy, że nie obejmuje składki zdrowotnej. Trzeba ją płacić w pełnej wysokości. W 2020 roku wynosi ona 362,34 zł.

Kto może korzystać z Małego ZUS Plus?

W przypadku ulgi Mały ZUS, która obowiązywała do końca stycznia 2020 roku, składka była liczona od przychodu uzyskanego w roku poprzednim. Obecnie liczona jest od dochodu z poprzedniego roku. Niższe składki obowiązują maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawę składek można ustalić za pomocą kalkulatora ZUS lub samodzielnie. Z tego rozwiązania nie można korzystać w przypadku, gdy przedsiębiorca:

  • w ciągu 60 miesięcy korzystał z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus łącznie przez 36 miesięcy;
  • spełnia warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne;
  • rozlicza się na karcie podatkowej i jednocześnie korzysta ze zwolnienia VAT;
  • podlega ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu pozarolniczej działalności;
  • wykonuje w ramach działalności gospodarczej takie same zadania, jakie były wykonywane dla byłego lub obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ponadto z Małego ZUS Plus nie może korzystać osoba, która w roku poprzednim prowadziła działalność jako:

  • twórca,
  • artysta,
  • wykonująca wolny zawód,
  • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o.,
  • prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Dołączenie do Małego ZUS Plus

Jeśli w 2020 roku przedsiębiorca kończy płacić obniżone składki od preferencyjnej podstawy, spełnia warunki i chce skorzystać z Małego ZUS Plus po raz pierwszy, musi złożyć w ZUS wyrejestrowanie z ubezpieczeń (ZUS ZWUA) oraz zgłoszenie z kodem tytułu ubezpieczenia do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego (jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu). Należy je złożyć w ciągu 7 dni od pierwszego dnia, w którym zostaną spełnione warunki do korzystania z Małego ZUS Plus. W przypadku chęci przystąpienia do Małego ZUS Plus w 2021 roku trzeba zgłosić się do ZUS-u do 31 stycznia 2021 roku. Przedsiębiorcy, którzy korzystali z obniżonych składek w 2020 roku, przeszli do Małego ZUS Plus automatycznie.