Kto odpowiada za błędy księgowe w firmie?

Każdy przedsiębiorca musi rozliczać się z Urzędem Skarbowym. W momencie rejestracji firmy jest zobowiązany prowadzić księgowość. Musi podjąć decyzję, czy będzie rozliczał dokumenty samodzielnie, zatrudni pracownika lub podpisze umowę z biurem rachunkowym. To bardzo ważna sprawa, ponieważ rozliczenia muszą być prowadzone rzetelnie, a zeznania podatkowe składane terminowo. 

Każdy właściciel firmy musi wiedzieć, że odpowiada przed Urzędem Skarbowym za popełnione błędy, całym swoim majątkiem. Jeśli podmiot gospodarczy jest spółką, kara dzielona jest pomiędzy wszystkich wspólników. Najczęstszymi błędami są zaniżenie zobowiązania podatkowego, brak wpłaty podatków w wyznaczonym terminie, zawyżenie zwrotu VAT lub wrzucenie poniesionych wydatków w koszty uzyskania przychodu. Właściciele jednoosobowych firm próbują sami prowadzić książkę przychodów i rozchodów, chcąc zaoszczędzić. Nie ma w tym nic złego, ale problem w tym, że mylnie zapisują zdarzenia gospodarcze, sądząc, że mogą wszystkie rozchody zaliczyć na poczet kosztów przedsiębiorstwa, by uniknąć zapłacenia podatku. W przypadku kontroli zostanie to potraktowane jako oszustwo Skarbu Państwa.

Czy księgowa i biuro podatkowe odpowiadają za błędy księgowe?

Za błędy księgowe zawsze odpowiada właściciel, bez względu na to, czy zatrudni księgową lub odda dokumentację do biura rachunkowego. Jeśli Urząd Skarbowy wykryje nieprawidłowości w rachunkach, ukarany zostanie podatnik. Biuro rachunkowe Zo-Ja nie odpowiada za podatkowe zobowiązania swoich klientów. Kiedy błędy nie będą wynikać z winy pracownika biura, jest ono zwolnione z odpowiedzialności. Zdarza się, że przedsiębiorca nie dostarczy w terminie dokumentów lub zatai faktury, by zmniejszyć wysokość podatku. Musi mieć świadomość, że ponosi za to odpowiedzialność. Biuro rachunkowe musi wypłacić odszkodowanie, gdy błąd nastąpi z zaniedbania pracownika. Podatnik kieruje sprawę do Sądu i na mocy wyroku właściciel biura pokrywa wysokość naliczonej kary skarbowej z ubezpieczenia OC. Jeśli poniesie straty z winy zatrudnionego księgowego, może wnieść sprawę z powództwa cywilnego, przeciwko pracownikowi.