Kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnej księgowości?

Różnice między uproszczoną księgowością a pełną ewidencją księgową są na tyle duże, że przedsiębiorcy starają się uniknąć rozszerzonej formy rozliczania się z urzędem skarbowym. Jednak w wielu sytuacjach nie jest to możliwe. W tym artykule możesz sprawdzić, jakie czynniki nakazują przedsiębiorcom prowadzenie pełnej księgowości.

Przekształcenie w spółkę

Pełna księgowość to precyzyjny, ale także dość skomplikowany system ewidencji, który pozwala przedstawić pełny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wymaga ona zwiększenia obowiązków w stosunku do ewidencjonowania operacji gospodarczych firmy. W skład ksiąg rachunkowych wchodzą:

  • księga główna,
  • księgi pomocnicze,
  • dzienniki,
  • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej,
  • zestawienia obrotów i sald kont ksiąg pomocniczych,
  • wykaz składników aktywów i pasywów.

 

Przedsiębiorca zobowiązany jest także sporządzać sprawozdania finansowe, które uwzględniają bilans, rachunek zysków i strat oraz inne informacje. Natomiast uproszczoną księgowość podchodzą księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkową. Każdy z tych rodzajów ma inną formę opodatkowania. Jeśli przedsiębiorca do tej pory prowadził uproszczoną księgowość, lecz zdecydował się przekształcić działalność w spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytową lub spółkę komandytowo-akcyjną, musi przejść na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Przekroczenie limitu przychodów

Pełną księgowość muszą także prowadzić przedsiębiorcy, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych przekroczyły 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki. Obowiązuje kurs NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok, za który ma zacząć obowiązywać pełna księgowość. Oznacza to, że limit na 2020 rok ustala się w pierwszym dniu roboczym października roku 2019 i po przeliczeniu wynosi on 8 746 800 zł. Pełna księgowość wymaga zatrudnienia księgowej lub współpracy z biurem księgowym, ponieważ dotyczy jednostek, które obracają kwotami wyższymi niż małe działalności. Wymóg jej prowadzenia wynika z transparentości, jakiej od firm oczekuje państwo. Zwiększona dbałość i przejrzystość w finansach firmy ma jednak swoje plusy - skutkuje lepszą analizą obrotu pieniędzmi.