Jakie formy opodatkowania PIT wyróżniamy?

Zakładając firmę jednym z głównych i dość trudnych dla niedoświadczonych przedsiębiorców spraw, jakie muszą załatwić już na początku kariery biznesmena, jest wybór formy opodatkowania PIT. W naszym biurze służymy pomocą w zakładaniu działalności gospodarczej i pomagamy przejść z sukcesem przez całą papirologię związaną z zakładaniem własnego biznesu.

5 form opodatkowania

Dobrze wybrana forma opodatkowania będzie dla przedsiębiorcy dość dużą pomocą, biorąc pod uwagę codzienne prowadzenie działalności i konieczność rozliczania się z każdej operacji gospodarczej w firmie. Poza podatkiem PIT istnieje podatek CIT, który dotyczy spółek kapitałowych, ale dziś o tym pisać nie będziemy, tak samo, jak nie będziemy rozwodzić na temat ryczałtu od przychodów, czy kartą podatkową. Zajmijmy się formami opodatkowania PIT.

Czym jest działalność gospodarcza?

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych dla osób prowadzących firmę. Z racji tego, że prowadzenie firmy jest działalnością zarobkową czy to jednoosobowo, czy w formie spółki może dotyczyć różnych rodzajów działalności. Będą to działalności wytwórcza, budowlana, handlowa czy usługowa. W rozumieniu ustaw podatkowych w działalności gospodarczej odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosić będzie osoba prowadząca przedsiębiorstwo i ponosząca ryzyko związane z prowadzoną działalnością. Podatek PIT może być nieograniczony i polegać na opodatkowaniu całości osiągniętych dochodów każdej osoby zamieszkującej na terytorium Polski. Z drugiej strony ograniczony, w którym opodatkowane zostają wyłączni dochody osiągane na terenie Polski.

Co musi być opodatkowane?

Opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody. W przypadku zasady ogólne podatek objęty jest stawką podatek PIT na zasadach ogólnych objętych stawką podatkową 17% lub 32%. Jest to forma opodatkowania, która jest przyjmowana samoistnie wobec tych, którzy w odpowiednim czasie nie wyrażą swojej opinii na temat formy opodatkowania, którą wybrali.