Jakie błędy podatkowe najczęściej popełniają przedsiębiorcy?

Płacenia podatków nie da się uniknąć. Świadczenia te są niezbędne po to, aby utrzymywać państwo i zapewniać obywatelom podstawowe usługi publiczne. Jest jednak rzecz związana z podatkami, której z całą pewnością da się uniknąć. Chodzi tu o błędy podatkowe. Niektóre z nich pojawiają się dość często w wyniku braku orientacji w przepisach. Jednakże posiadając znajomość tego rodzaju przypadków, można uchronić się na przyszłość przed kłopotliwymi sytuacjami.

Przykładowe przypadki

Jeden z najczęściej popełnianych błędów podatkowych przez przedsiębiorców polega nie na błędach formalnych, lecz po prostu na niewywiązywaniu się ze zobowiązań podatkowych w określonym czasie. Dlatego też warto pamiętać o tym, w jakich terminach należy uiszczać konkretne kwoty i pilnować się tego planu. Inna trudność, z którą może borykać się przedsiębiorca, polega na problemie z rozdziałem między wydatkami o charakterze służbowym a wydatkami o charakterze osobistym. Zasadniczo osoba, która prowadzi własną firmę, jest uprawniona do tego, aby pewne wydatki dopisywać do kosztów uzyskania przychodów. Do tej grupy zaliczają się wszystkie te przedmioty i usługi, które mają na celu służyć przedsiębiorstwu. Mowa tu między innymi o komputerach używanych w pracy czy wydatkach ponoszonych podczas podróży służbowych. Czasem zdarza się jednak, że przedsiębiorca świadomie lub nieświadomie zalicza do kosztów uzyskania przychodów wydatki, które nie miały charakteru służbowego, a jedynie prywatny. Jest to jawny błąd, więc jeżeli zostanie on popełniony, to zachodzi konieczność korekty. W uporządkowaniu wszystkich spraw związanych z płaceniem podatków pomoże biuro rachunkowe.

Szereg błędów popełnianych przez przedsiębiorców dotyczy też VAT-u, czyli podatku od towarów i usług. Wiązać się on może z posiadaniem nierzetelnych faktur i nieudokumentowanych transakcji. Warto więc pamiętać o tym, aby każdemu aktowi kupna bądź sprzedaży towarzyszył odpowiedni kwit, który potwierdzi przekazanie produktu bądź wyświadczenie usługi. Na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek, aby w zależności od przypadku wystawić swojemu klientowi fakturę lub rachunek. Jeśli kwestie te są uporządkowane, łatwiej jest potem o przejrzystość w zeznaniach podatkowych.