Jak odliczyć VAT za firmowy samochód?

Przedsiębiorcy płacący podatek VAT mają – zgodnie z art. 86 Ustawy o podatku od towarów i usług – prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, czyli (ujmując to odrobinę kolokwialnie) do odliczenia podatku VAT, który normalnie stanowiłby część ceny za nabywany towar. Ma to miejsce w następującym zakresie: przedsiębiorca może odliczyć VAT od tych towarów i usług, które wykorzystywał do wykonywania czynności opodatkowanych. Zagadnienie jest wielowarstwowe, więc o wyjątkach, wysokościach przedmiotowych kwot, obowiązujących terminach i formach przeczytamy więcej w samej ustawie, traktują o tym także odrębne artykuły. Dzisiejszy wpis poświęcony jest konkretnie odliczaniu VAT za firmowy samochód.

Na czym polega odliczenie VAT za firmowy samochód? Jak to zrobić?

Sytuację podatku naliczonego przy nabyciu pojazdów samochodowych dookreśla art. 86a wspomnianej ustawy. Ze względu na sposób wykorzystywania pojazdu należy wskazać, że prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na nabycie i korzystanie z auta:

  • może mieć miejsce w całości, kiedy pojazd wykorzystujemy tylko do celów działalności opodatkowanej (lub zalicza się on do uprzywilejowanej w tym przypadku kategorii pojazdów);
  • może mieć miejsce częściowo, kiedy wykorzystujemy pojazd także do działalności nieopodatkowanej;
  • może nie przysługiwać, jeżeli działalność gospodarcza, do której z niego korzystamy, nie jest opodatkowana.

Choć nie wcześniej niż za okres, w którym otrzymano fakturę, to podatek należy odliczyć w momencie rozliczania okresu, w którym doszło do dokonania wydatków na pojazd. Skąd wiedzieć, w jakieś wysokości i kiedy dokładnie podatek można odliczyć? Najprościej jest zatrudnić biuro rachunkowe, które zajmuje się księgowością profesjonalnie i dokona właściwych odliczeń podatków. Poza tym konieczne jest każdorazowe przeanalizowanie przepisów ustawy i orzecznictwa, niejednokrotnie konieczne może być także skorzystanie z indywidualnej interpretacji podatkowej (na przykład w przypadku kontrowersyjnej kwestii odliczania wydatków poniesionych za miejsca parkingowe).