Czym jest karta podatkowa?

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. To fakt niezaprzeczalny, dlatego każdy przedsiębiorca musi wybrać odpowiednią m.in. do rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej formę opodatkowania. Jedną z dostępnych opcji jest karta podatkowa. Ma ona wiele zalet, jednak nie jest także pozbawiona wad. Wyjaśniamy, czym jest karta podatkowa i kiedy warto wybrać tę formę opodatkowania działalności gospodarczej.

Podstawowe informacje o karcie podatkowej

Karta podatkowa to niewątpliwie jedna z najprostszych form opodatkowania. W tym przypadku przedsiębiorca nie musi prowadzić księgowości. To jedna z zalet wyboru karty podatkowej. Co więcej, wybór karty podatkowej pozwala na opłacanie stosunkowo niskiego podatku, którego kwota nie jest zależna od osiąganych dochodów. Oznacza to, że na wyborze karty podatkowej mogą zyskać przedsiębiorcy osiągający wysokie dochody. Minusem tego rozwiązania jest konieczność zapłaty naliczonego w niezmiennej kwocie podatku, nawet gdy przedsiębiorstwo wpadnie w kłopoty finansowe i wykaże stratę.

W jaki sposób ustalana jest wysokość podatku w przypadku karty podatkowej?

O wysokości podatku, jaki będzie musiał zapłacić przedsiębiorca, decyduje w przypadku karty podatkowej naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności. Podczas ustalania kwoty podatku brany jest pod uwagę m.in. rodzaj prowadzonej działalności. Podatek ustalany jest indywidualnie i uwzględnia także np. liczbę zatrudnianych osób.

Dla kogo korzystnym wyborem będzie karta podatkowa?

Ustawodawca jasno określa, kto może skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej. Uprawnieni do tego są przedsiębiorcy zajmujący się m.in. handlem detalicznym produktami żywnościowymi i nieżywnościowymi z uwzględnieniem określonych wyjątków, przedsiębiorcy prowadzący niektóre lokale gastronomiczne, a także przedsiębiorcy zajmujący się działalnością edukacyjną.

Trzeba wiedzieć, że w przypadku karty podatkowej obowiązują liczne ograniczenia, które mogą uniemożliwiać skorzystanie z tej formy opodatkowania.