Co można wliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Prowadzenie działalności gospodarczej oznacza konieczność rozliczania się z urzędem skarbowym i odprowadzania podatków w wyliczonej wysokości. Ze względu na stopień skomplikowania przepisów podatkowych większość przedsiębiorców korzysta z usług księgowych, dzięki czemu wszystkimi kwestiami związanymi z prowadzeniem rachunkowości i naliczaniem podatków zajmują się fachowcy. Jest to ważne choćby ze względu na trudności z precyzyjnymi ustaleniem, co w przypadku danej firmy może być uznane za koszt uzyskania przychodu. Przyjrzymy się bliżej tej kwestii.

Czym są koszty uzyskania przychodu?

Za koszty uzyskania przychodu mogą być uznane wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą poniesione w celu uzyskania przychodów albo zachowania lub zabezpieczenia ich źródła. Tak szeroka definicja sprzyja wątpliwościom związanym z tym, co można zaliczyć do kosztów. Pomocne w ustaleniu zakresu dopuszczalnych wydatków są ograniczenia dotyczące niemożności uznania za koszt kwot wydatkowanych na koszty reprezentacji, w tym korzystanie z usług gastronomicznych, zakupów żywności i napojów czy składek za przynależność do organizacji, które nie są przy konkretnej działalności obowiązkowe. Kosztem nie będą także odsetki naliczane w wyniku opóźnień w regulowaniu zobowiązań podatkowych i obciążeń publiczno-prawnych, jak również wydatki na spłatę pożyczek poza częścią odsetkową. Ograniczenia dotyczą także wydatków związanych z eksploatacją samochodów osobowych – ich amortyzacją i ubezpieczeniem AC.

Jaki wydatek będzie kosztem?

Wydatek, który ma być uznany za koszt podatkowy, powinien mieć na celu uzyskanie lub zachowanie przychodów, ale także spełniać kilka dodatkowych kryteriów. Ważne będzie jego faktyczne zapłacenie oraz bezzwrotność. Liczyć się będzie związek z rodzajem prowadzonej działalności oraz właściwe udokumentowanie jego poniesienia. Przykładami kosztów będą zakup sprzętu komputerowego lub potrzebnego oprogramowania, zakup towarów i materiałów koniecznych do produkcji czy opłaty za energię elektryczną lub usługi księgowe.